Erfrecht advocaat Tilburg

Wat kan een erfrecht advocaat Tilburg betekenen?

Een erfrecht advocaat Tilburg kan je bijstaan wanneer er een conflict omtrent het nalatenschap van een dierbare is ontstaan. Het hoeft niet altijd te gaan om een conflictsituatie. Het maakt bij erfrecht zaken niet uit of er wel of geen testament is opgesteld. Een erfrecht advocaat kijkt naar de diverse opties en welke procedures er moeten worden gevolgd vanuit wettelijk perspectief. In dit artikel lees je meer over waar een erfrecht advocaat Tilburg je bij kan helpen en wat je kunt doen bij onterving.

Waarbij kan een erfrecht advocaat Tilburg helpen?

Er zijn verschillende situaties rondom nalatenschap waarbij een erfrecht advocaat Tilburg hulp en ondersteuning kan bieden. Zo kan een erfrecht advocaat samen met jou kijken naar de mogelijkheden en rechten bij onterving. Daarnaast is een erfrecht advocaat Tilburg ook gespecialiseerd in zaken waarbij alles rondom de eerlijke verdeling van de erfenis moeilijkheden met zich meebrengt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een situatie waarbij kinderen het niet of moeilijk eens kunnen worden over de verdeling van de erfenis. Verder kan een advocaat in Tilburg ook ondersteuning en juridisch advies geven bij zaken rondom het testament en het tot nietig verklaren hiervan. Hiervan kan sprake zijn wanneer de wilsbekwaamheid van de overleden persoon op het moment dat het testament is opgesteld in twijfel wordt getrokken. Over het algemeen gelden er strikte regels rondom het opstellen van een testament bij de notaris. Dit maakt zaken rondom nietigverklaring van een testament vaak zeer complex.

Erfrecht advocaat inschakelen bij onterving

Volgens de wet is het niet mogelijk om volledig onterfd te worden als kind. Elk kind heeft wettelijk gezien recht op een deel van de erfenis. Er wordt hier dan gesproken over het recht op een legitieme portie. Een erfrecht advocaat kan je helpen bij het in beroep gaan en opeisen van deze legitieme portie als dit om bepaalde redenen niet vanzelfsprekend is. Rechtszaken op het gebied van erfrecht worden niet gebaseerd op emotie en gevoel maar op wettelijke feiten. Hierdoor is er vrijwel nooit sprake van volledige onterving. Voor juridische hulp bij rechtszaken rondom erfrecht kun je een kijkje nemen op Advocatenkantoren.nl.